Anunț achiziție servicii de formare

Asociația pentru Persoane cu Dizabilități Fizice Sf. Haralambie în calitate de Beneficiara a proiectului ”CASA NOASTRĂ” – POCU/ 738/4/20/135445, achiziționează servicii de formare profesională (calificare nivel 2, 360 ore: 120 ore teorie și 240 ore practica)în meseria de Frizer. Numărul estimat de cursanți este de 20, iar costul standard pentru 1 cursant este de 1.324 lei. Cursul trebuie finalizat (inclusiv examenul) pana la data de 16.12.2022.
Operatorii economici interesați vor transmite oferta de preț, însoțită de copia autorizației ANC pentru cursul de Frizer, copia CUI și graficul de desfășurare al cursului, pe adresa de e-mail dizabilitate@yahoo.com, pana la data de 21.09.2022, ora 23:59.

Nici o oferta primita după data și ora indicate sau prin alte mijloace, nu va fi luata în considerare.

About the Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may also like these