Revizuirea Medicala

  • 0
revizuirea medicala

Revizuirea Medicala

..Revizuirea medicala se face in funcție de afecțiune pensionarii de invaliditate sunt supuși revizuirii medicale la intervale cuprinse între 1 și 3 ani, până la împlinirea vârstei standard de pensionare. Intervalele sunt stabilite de către medicul expert al comisiilor de asigurări sociale, sau de către comisiile centrale de expertiză medico militară, după caz.

O nouă decizie asupra capacității de muncă se stabilește de către cei menționați înainte de revizuirea medicala. Ulterior expertizei de stabilește, după caz:

  1. menţinerea în acelaşi grad de invaliditate;
  2. încadrarea în alt grad de invaliditate;
  3. redobândirea capacităţii de muncă.

În cazurile de la literele B. și C. dreptul la pensia de invaliditate se modifica sau inceteaza, dupa caz in luna urmatoare celei in care a fost emisă decizia ce stabileste revizuirea medicala.

Suspendarea platii pensiei poate fi realizată în caz de neprezentare din motive imputabile pensionarului. Aceasta devine efectivă din luna următoare celei în care era prevăzută medicală sau după caz, încetarea plății pensiei in conditiile legii.

Cazul în care starea sănătății pensionarului sănătății sau gravat revizuirea medicală se poate si la cererea acestuia.

Nu mai sunt supuşi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:

  • prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă(lista afectiunilor de genereaza dizabilitate permanenta, se afla AICI);
  • au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de lege;
  • au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare, prevăzute de lege.

Programe recuperatorii

Pensionarii de invaliditate care sunt supuşi revizuirii medicale au obligaţia de a urma programele recuperatorii. Medicul expert al asigurărilor sociale are obligatia sa emita decizia de încadrare în grad de invaliditate. Aceasta se face in vederea reintegrării socio-profesionale.

Neîndeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a programelor recuperatorii atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare constatării.

Casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale efectuează controlul medical  asupra respectării programelor recuperatorii. Aceasta se realizeaza conform normelor metodologice emise.


Raspundeti