Incadrarea in grad de invaliditate

 • 0
incadrare grad de invaliditate

Incadrarea in grad de invaliditate

Încadrarea în grad de invaliditate sa face ulteterior evaluarii capacității de muncă, de către medicul expert.

Aceasta se concretizează intr-un document, emis de către medic, ce se adaugă dosarului necesar pentru încadrarea în grad de invaliditate conform cu Hotararea Guvernului nr. 430/2008, și care trebuie să conțină următoarele:

Documente necesare pentru incadrarea în grad de invaliditate:

  • cerere;
  • actul de identitate;
  • documente medicale din care să rezulte afecţiunile prezentate şi rezultatele investigaţiilor necesare pentru susţinerea diagnosticului clinic şi funcţional (forma clinică şi stadiul evolutiv al bolii);
  • adeverinţa eliberată de angajator care să ateste numărul de zile de concediu medical, cumulat în ultimele 12/24 de luni, cu menţionarea datei ultimei zile de concediu medical;
  • documentul din care să rezulte cauza invalidităţii;
  • documentul care să ateste data ivirii invalidităţii, după caz.
  • Documentele care atestă cauza invalidităţii sunt, după caz:
   • fişa BP2/adeverinţă de confirmare eliberată de direcţia de sănătate publică, în caz de boală profesională;
   • FIAM/proces-verbal avizat de inspectoratul teritorial de muncă ce a confirmat caracterul de muncă al accidentului sau adeverinţă de confirmare a înregistrării accidentului de muncă la inspectoratul teritorial de muncă, în caz de accident de muncă;
  • documente medicale eliberate de medicii de specialitate care confirmă diagnosticul, în caz de schizofrenie/neoplasm/SIDA; pentru afecţiunea neoplazică se anexează şi rezultatul examenului histopatologic;
  • certificat emis de comisia de expertiză medico-militară, în caz de accident sau boală contractată în timpul ori din cauza îndeplinirii serviciului militar sau a şcolilor militare.

Link spre SECPAH Bv. sectiunea acte si formulare

 

Dosarul pentru încadrarea în grad de invaliditate, se depune de catre solicitant sau reprezentantul lui legal, la registratura primăriei din localitatea de domiciliu/resedinta, fie la registratura DGASPC.

SECPAH verificare și analizează dosarul cu documentele prezentate anterior. Analiza se realizează în termen de 5 zile lucratoare. Urmează sa se comunice catre persoana in cauza, data la care se efectuează prezentarea în vederea evaluării. Dacă dosarul este incomplet, atunci se comunica  necesitatea completării acestuia.

Evaluarea se realizează în maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii si a documentelor la SECPAH.

În cazul în care persoana este nedeplasabila evaluarea se efectuiaza la domiciliul/resedinta persoanei. Decizia cu privire la deplasarea la domiciliu se ia în baza scrisorii medicale și a anchetei sociale.

Cheltuielile cu deplasarea sunt suportate din bugetul DGASPC.


Raspundeti