Category Archives: Pensia de invaliditate

 • 0
pensia de invaliditate

Acordarea pensiei de invaliditate

Unul dintre momentele începerii platii pentru  pensia de invaliditate poate fi data încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă.

Un alt moment, de la cate poate fi primita pensia de invaliditate, poate fi data încetării calității de asigurat. Aceasta se petrece în cazul în care cererea pensia de invaliditate este înregistrată în termen de 30 de zile de la data deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate.

Cel de al treilea moment în care pensia de invaliditate poate incepe a fi primită, este chiar data înregistrării cererii. Acest ultim moment, se aplică doar în cazul persoanelor care nu mai sunt în activitate la data înregistrării cererii.

„Read More”

 • 0
revizuirea medicala

Revizuirea Medicala

..Revizuirea medicala se face in funcție de afecțiune pensionarii de invaliditate sunt supuși revizuirii medicale la intervale cuprinse între 1 și 3 ani, până la împlinirea vârstei standard de pensionare. Intervalele sunt stabilite de către medicul expert al comisiilor de asigurări sociale, sau de către comisiile centrale de expertiză medico militară, după caz.

O nouă decizie asupra capacității de muncă se stabilește de către cei menționați înainte de revizuirea medicala. Ulterior expertizei de stabilește, după caz:

 1. menţinerea în acelaşi grad de invaliditate;
 2. încadrarea în alt grad de invaliditate;
 3. redobândirea capacităţii de muncă.

În cazurile de la literele B. și C. dreptul la pensia de invaliditate se modifica sau inceteaza, dupa caz in luna urmatoare celei in care a fost emisă decizia ce stabileste revizuirea medicala.

Suspendarea platii pensiei poate fi realizată în caz de neprezentare din motive imputabile pensionarului. Aceasta devine efectivă din luna următoare celei în care era prevăzută medicală sau după caz, încetarea plății pensiei in conditiile legii.

Cazul în care starea sănătății pensionarului sănătății sau gravat revizuirea medicală se poate si la cererea acestuia.

Nu mai sunt supuşi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:

 • prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă(lista afectiunilor de genereaza dizabilitate permanenta, se afla AICI);
 • au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de lege;
 • au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare, prevăzute de lege.

Programe recuperatorii

Pensionarii de invaliditate care sunt supuşi revizuirii medicale au obligaţia de a urma programele recuperatorii. Medicul expert al asigurărilor sociale are obligatia sa emita decizia de încadrare în grad de invaliditate. Aceasta se face in vederea reintegrării socio-profesionale.

Neîndeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a programelor recuperatorii atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare constatării.

Casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale efectuează controlul medical  asupra respectării programelor recuperatorii. Aceasta se realizeaza conform normelor metodologice emise.


 • 15
Grade de Dizabilitate

Grade de Dizabilitate

Pensia de invaliditate poate fi acordată în cazul în care persoana care o solicită se afla in unul dintre cele trei grade de dizabilitate, acestea fiind stabilite de Guvernul Romaniei in functie de diverse criterii incadrare grade de dizabilitate după cum urmează:

Grade de Dizabilitate

 • Grad 1 pierderea totală a capacității de muncă și a capacitatii de autoangrijire.
 • Grad 2 pierderea totală a capacității de muncă păstrarea capacitatii de autoangrijire
 • Grad 3 pierderea a jumătate din capacitatea de muncă, persona păstrând usi capacitatea de activitate din timpul obișnuit de muncă.
„Read More”