Acordarea pensiei de invaliditate

 • 0
pensia de invaliditate

Acordarea pensiei de invaliditate

Unul dintre momentele începerii platii pentru  pensia de invaliditate poate fi data încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă.

Un alt moment, de la cate poate fi primita pensia de invaliditate, poate fi data încetării calității de asigurat. Aceasta se petrece în cazul în care cererea pensia de invaliditate este înregistrată în termen de 30 de zile de la data deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate.

Cel de al treilea moment în care pensia de invaliditate poate incepe a fi primită, este chiar data înregistrării cererii. Acest ultim moment, se aplică doar în cazul persoanelor care nu mai sunt în activitate la data înregistrării cererii.

Cine se încadrează pentru plata pensiei de invaliditate.

Pensia de invaliditate se acordă ca urmare a încadrării în grad de invaliditate prin decizia unui medic expert al asigurărilor sociale.

Orice persoană poate beneficia de plata pensiei de invaliditate. Conditia impusa de lege e ca sa se fi pierdut cel putin 50% din capacitatea de muncă.

Pensia de invaliditate se da în cazul în care capacitatea de muncă a fost pierdută de către, respectiv din cauza:

 1. asigurati in cazul unei boli obisnuite sau a unor accidente care nu au legatura cu munca;
 2. asiguratii in conditii de handicap grav sau accentuat preexistent calitatii de asigurat;
 3. asiguratii nevazatori;
 4. persoanele care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza accidentelor de munca si bolilor profesionale, neoplaziilor, schizofreniei si SIDA;
 5. elevi al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau studenti ai unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala cu exceptia liceului militar;
 6. persoanele care au satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat; elevii unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau studenti al unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar;
 7. elevii, ucenicii si studentii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, ca urmare a accidentelor de munca sau bolilor profesionale survenite in timpul si din cauza practicii profesionale;
 8. persoanele care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca si marii mutilati, ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989 ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, care erau cuprinse intr-un sistem de asigurari sociale anterior datei ivirii invaliditatii din aceasta cauza, au dreptul la pensie de invaliditate in aceleasi conditii in care se acorda pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de munca

Actele necesare obținerii pensiei de invaliditate :

 •  carnetul de muncă (original şi copie);
 • cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate (anexa nr. 7 la norme);
 • carnnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată (dacă este cazul);
 • actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie;
 • livretul militar (original şi copie) (dacă este cazul);
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie);
 • adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior din care să rezulte durata normală, perioada efectuării studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi (dacă este cazul);
 • acte doveditoare privind stagiul de cotizare în specialitate – pentru personalul militar;
 • adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original (anexa nr. 15 la norme);
 • adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii de muncă, în original (dacă este cazul) (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);
 • procura specială pentru mandatar (original și copie) (dacă este cazul);
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011, original;
 • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;
 • decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original);
 • adeverinţa din care să rezulte data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă. Copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat (original);
 • copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) sau copie a fişei de declarare a cazului de boală profesională BP2 pentru accident de muncă, respectiv boală profesională, unde este cazul.

Surse:

https://www.cnpp.ro/pensia-de-invaliditate

https://www.prostemcell.ro/articole-dizabilitate/pensia-de-invaliditate.html


Raspundeti